Uptime

Uptime

Je kunt zien hoe lang je systeem al draait met het commando uptime.

$ uptime
21:32:30 up 24 days, 10:25, 1 user, load average: 0.03, 0.01, 0.00

Deze informatie wordt gegenereerd door het bestand /proc/uptime uit te lezen. Hierin staat:

2111280.85 6173733.46

Het eerste gedeelte is de totale hoeveelheid seconden dat een systeem up is, het tweede gedeelte geeft aan hoeveel tijd, in seconden, de machine al idle staat. Bij een machine met meerdere cores is het mogelijk dat de tweede waarde groter is dan de eerste waarde aangezien het een som van alle cores bij elkaar is.

Uptime geeft dus de waarde uit /proc/uptime wat voor mensen beter leesbaarder weer.

Reageren is niet mogelijk.